تبلیغات

 در اینجا می توانید تصاویر ورزشگاه های قطر برای میزبانی جام جهانی 2022 را ملاحظه کنید.البته قابل ذکر است که این تصاویر ماکت ورزشگاه هایی است که این کشور عربی برای میزبانی این رقابتها دردست احداث دارد:

 (1)

(2)
(3)

(4)


(5)
(6)
(7)


(8)
(9)