تبلیغات

مهمان ویژه تمرینات تیم ملی در دوحه -عکس

بورا میلوتینویچ مربی صربستانی که سابقه حضور در 5 جام جهانی با 5 تیم ملی مختلف را دارد، در تمرین دیروز تیم ملی در دوحه ناظر کار ملی پوشان ایران بود. بورا یکی از دوستان صمیمی افشین قطبی محسوب می شود.